Yoga, QiGong

Unifying Yoga är en lugn form av hathayoga, som är utformad med mycket inspiration från Alexandertekniken (se även Marja Bennetts sida om Alexandertekniken). Med Alexanderteknikens hjälp lär vi oss att bli medvetna om vanor och mönster i kroppen.Genom att stanna upp, pausa allt görande och först därefter ge oss själva alternativ till nya, bättre sätt att använda vår kropp, kan vi sakta men säkert etablera nya vanor och mönster. 
Alexandertekniken ger en djup medvetenhet om närvaron i din kropp och ger dig verktygen att låta kroppen själv hitta rätt in i de olika positionerna. På så sätt blir din yoga mer harmonisk och grundad i dig själv. Risken att du skadar dig är mycket mindre när du utgår ifrån din egen kropp och inte från en idealbild av hur en position ska utföras.
Borit utgår alltid ifrån rörelser i ett väldigt lugnt tempo, det får ta den tid det tar att hitta rätt i sin kropp. Så småningom kan man öka tempot och svårighetsgraden, men alltid helt utifrån dig som individ och från just din kropp. Kontakta Borit på 070-240 18 34 kontakt@unifyingyoga.se

Medicinsk Qigong- Zhineng  är en meditation i rörelse, skulle man enkelt kunna säga. Det är lugna, långsamma och mjuka rörelser som alla kan göra, oavsett ålder eller fysisk kondition. Alla utgår från sin förmåga. Har du aldrig prövat den här typen av träning förut kommer du att bli överraskad över hur enkla och sköna rörelserna är. De långsamma, flytande rörelserna gör att du slappnar av mentalt, andningen blir lugnare, djupare och cirkulationen kommer i gång i hela kroppen. Metoden lämpar sig utmärkt för dig som vill få mer energi, förbättra hälsan samt förebygga och lindra sjukdomar.  Ett grundläggande syfte med Zhineng Qigong är att släppa stress och skapa fysisk vitalitet, känslomässig balans och mental klarhet. Medicinsk qigong utgör en god grund för de självläkande processerna i både kropp och själ. 
Hör av dig till Agneta på 070-517 29 15 agneta@ahahalsansenergi.se om du är intresserad av att lära dig qigong.

Body Love Yoga är en meditativ form av yoga med fokus på avslappning i rörelse. Vi guidar kroppen tillbaka till sitt naturliga rörelsemönster där den så småningom kan uttrycka sitt autentiska ansträngningslösa flöde. Kombinationen av djup avslappning och väckande av slumrande muskler som behöver aktiveras för en sund balans i kroppen, balanserar yin och yang och ger dig tillgång till mer av din inneboende kapacitet. På yogamattan och i livet som helhet. Vägen till självkänsla på djupet går genom kroppen. För att utveckla äkta och innerlig kärlek till oss själva behöver vi ha intim kontakt med våra egna kroppar. Vi behöver lära oss att älska och omfamna dem precis som de är i varje ögonblick. Vi behöver också medvetet ge dem uppmärksamhet och kärlek för att de ska fortsätta att vibrera av livslust genom ett helt liv.
I Body Love Yoga får du nycklarna till att älska dig själv på djupet.
Bim kan berätta mer, 070-306 86 98

Yinyoga denna ljuvliga yogaform där vi vilar oss in i positionerna och kommer åt kroppens bindväv. Vi kommer i kontakt med djupare delar av oss själva, vi kan få lugn och ro genom att stimulera det parasympatiska nervsystemet. Utmaningen ligger i att släppa alla omkringliggande sinnesintryck och istället fokusera på andning och att skapa en djupare kontakt med sin kropp och slappna av in i positionen. Det bästa med yinyoga är att det faktiskt passar alla, oavsett ålder eller fysiska förutsättningar. Yinyoga handlar om att anpassa rörelsen utefter din egen förmåga och kropp. Alla tankar kring prestation lämnar vi utanför. För att hitta balans mellan utmaning och komfort i positioner som kan upplevas utmanande, kan man ta hjälp av redskap såsom yogabolster, yogablock/klossar och mysiga filtar. På så sätt hjälper vi kroppen att slappna av så mycket som möjligt i den delen av kroppen som är aktiv i positionerna.
Leds av Malin, 076-017 76 14 malin.eriksson346@yahoo.se