Vedic Art

Vedic Art är en intuitiv målerimetod som ger dig verktyg att komma i kontakt till ditt hjärta och låta din inre värld manifesteras på en tom duk. Du behöver inte någon tidigare erfarenhet eller konstnärlig förmåga för att uppleva hur berikande och befriande det är att skapa fritt.

Grundsynen inom Vedic Art är att vi alla har stor skaparkraft och kunskap inom oss själva från födseln. Måleriet är ett viktigt redskap för att plocka fram dessa inre resurser, så att de kan användas på ett konkret sätt i livet och konsten. Det enda sättet att få tillgång till Vedic Arts kursinnehåll och de sjutton principerna är att gå en Vedic Art kurs för en Vedic Art lärare. Metoden kräver inga förkunskaper.
Alla är välkomna!