Tapping

Vad är tapping?
Knackningar, mindful tapping eller EFT (Emotional Freedom Technique) bygger på den uråldriga akupressurens principer och modern psykologi. Man knackar på specifika punkter samtidigt som man fokuserar på ett problem. https://www.efttapping.se/vad-ar-eft-tapping