Reiki

Reiki/Reiki distans 

Reiki syftar till att öka livsenergin, vårt qi, för ett ökat flöde i  kroppen, bättre inre balans, ökad självläkning o minskad smärta genom mjuk handpåläggning. Chakrabalansering ingår i sessionen.

Reiki kommer från Japan. Jag brukar ofta förklara hur Reiki kan påverka utifrån ett västerländskt perspektiv. Fysiskt kan vi bla påverka det aoutonoma nervsystemet när vi kommer till ro, släpper stress o får en lugnare sinnesstämning. Ökad läkning o minskad smärta när vi slappnar av mer. Vi ökar vårt må bra hormon, oxytocin, vid beröring. Vi påverkar det limbiska känslosystem när vi får möjlighet att släppa tex oro o pladdrande tankar o kanske får vi nya djupare insikter. 
Under Reiki kan du både komma med en intention o önskan eller bara landa o ta emot o vara i det som är.

Reiki kan även förmedlas på distans. Du som klient tar emot Reiki där du befinner dig och det sker en kort återkoppling med terapeuten efteråt för möjlighet att dela upplevelsen. Många säger sig uppleva reiki på distans starkare än på plats men så behöver det inte se ut, utan varje reikitillfälle är unikt o upplevs olika, både utifrån individ och tillfälle.