Kinesiologi, Energiterapi

Kinesiologi Med hjälp av olika muskeltester kommunicerar terapeuten med nervsystemet hos klienten för att på så sätt finna obalanser och därefter utföra en behandling. Behandlingen syftar till att organisera o balansera upp nervsystemet. Främja det inre flödet, stärka upp samt optimera självläkning. Kroppen själv får bestämma vilken hjälp som behövs ex energiterapi, strukturell behandling, näringsterapi eller mental/emotionell terapi. Behandlingen kan både vara symtominriktad som tex i en Käkledsbehandling eller global som i en helhet där kroppens egen intelligens får visa vägen.

Holografisk kinesologi Ett specifikt system inom kinesiologi utvecklat av Ulf o Charlotta Kilman där kroppen själv visar vägen. Genom olika muskeltester ställer terapeuten frågor och får svar. Vi låter kroppens egna intelligens  prioritera vad den vill ha hjälp o stöttning i för att komma åt en grundorsak och bli en kropp i bättre balans med ökad chans till självläkning. Behandlingen består av flera delar.  En mer undersökande  del. En del där kroppen genom fler muskeltester får berätta mer om sitt behov av hjälp och det görs en individuell dosering  för eventuella näringsbehov för kortare eller längre tid. Förutom  näringsbehov berättar kroppen ifall den behöver hjälp med strukturella behov för att få igång en bättre cirkulation o signaltrafik tex genom massage, kraniosakrala tekniker, akupressur mm. Behandlingen avslutas med att klienten får utmana kroppen med olika rörelser. En behandling för vi litar på kroppens egna svar genom kinesiologins hjälp för förändring. 

Energiterapi är en varsam behandlingsmetod som helar – renar – balanserar. 
Vårt energisystem är ett av många system i kroppen och precis som blodomloppet, andningssystemet, hormonsystemet m. fl. behöver vara i balans, för att vi ska må bra. Energiterapi hjälper dig att få mer balans och flöde i systemet. Allt börjar i energisystemet, kroppen minns energimässigt allt vi varit med om. Till följd av de negativa minnena kan stress, obalanser/blockeringar skapas och de kan till slut visa sig som fysiska/psykiska obalanser. Får dessa obalanser fortgå kan det till slut resultera i sjukdom. På ett omedvetet plan kan dessa blockeringar begränsa dig i ditt dagliga liv. Genom energiterapi, som består av både behandling på bänk och samtal, kan vi gemensamt lösa upp dina obalanser. Allt du varit med om är små pusselbitar, tillsammans kan vi lägga ditt pussel. 

Reiki syftar till att öka livsenergin, vårt qi, för ett ökat flöde i  kroppen, bättre inre balans, ökad självläkning o minskad smärta genom mjuk handpåläggning. Chakrabalansering ingår i sessionen. Reiki kommer från Japan. Jag brukar ofta förklara hur Reiki kan påverka utifrån ett västerländskt perspektiv. Fysiskt kan vi bla påverka det aoutonoma nervsystemet när vi kommer till ro, släpper stress o får en lugnare sinnesstämning. Ökad läkning o minskad smärta när vi slappnar av mer. Vi ökar vårt må bra hormon, oxytocin, vid beröring. Vi påverkar det limbiska känslosystem när vi får möjlighet att släppa tex oro o pladdrande tankar o kanske får vi nya djupare insikter.  Under Reiki kan du både komma med en intention o önskan eller bara landa o ta emot o vara i det som är.

Reiki distans Reiki kan även förmedlas på distans. Du som klient tar emot Reiki där du befinner dig och det sker en kort återkoppling med terapeuten efteråt för möjlighet att dela upplevelsen. Många säger sig uppleva reiki på distans starkare än på plats men så behöver det inte se ut, utan varje Reikitillfälle är unikt o upplevs olika, både utifrån individ och tillfälle.

Lugn o ro behandling En skön omhändertagande behandling för att påverka det autonoma sympatiska nervsystemet att stilla sig och komma till ro o avkoppling. Du som klient har mjuka kläder och Terapeuten håller  inkännande mjukt o  intuitivt sina händer på olika ställen på kroppen för att hjälpa kropp o själ till stillhet. 

Käkledsmassage/terapi Under behandlingen masseras nacke, käkmuskulatur och skalp för att släppa spänningar o smärta vi har haft, kanske i åratal. Behandlingen inkluderar en terapeutisk del med möjlighet att dela det mentala, känslomässiga som vi förknippar med besvären där tex akupressur, kraniosakrala tekniker mm används.