Medialt

Healing är en energiform, oftast utan beröring, som arbetar med alla dina fyra kroppar – den fysiska, den mentala, den emotionella och den spirituella kroppen. Genom att man läker det som finns i  energifältet så måste den fysiska kroppen anpassa sig till det. Det kan ske magi när man tar emot healing och efteråt. 

Medial vägledning Här får du kanaliserade hjälpande och kärleksfulla budskap från guider, änglar och ljusvarelser i universum. Klienten har möjlighet att ställa frågor och få svar om allt möjligt både vad gäller nutid och framtid. En mycket kraftfull session där budskapen ofta går rakt i hjärtat.

Tidigare liv Under en Tidigare liv-kanalisering återberättas ett tidigare liv som klienten behöver bli fri ifrån. Det liv som kommer är det liv som klienten behöver bli mest fri ifrån. Man får information om livet med årtal, plats, vem du var och dödsögonblicket. Sen förlåts livet. Då kan beteendemönster, blockeringar och rädslor släppa i kroppen.