Handträning

Efter att man har fått en stroke eller annan skada i handen är det viktigt att man kommer igång med sin rehabilitering. Oftast får man en träningsperiod inom Primärvårdens försorg men när den tiden är slut kan det hända att man kommer ur sina träningsvanor igen.

Träning är en färskvara och man behöver ständigt påputtning för att motiveras till att  fortsätta. Här kan du få professionell träning och konsultation av Leg Arbetsterapeut.