Handledning & Samtal

Specialpedagogisk läxhjälp av utbildad grundskollärare sedan 1995, med inriktning ma/NO och speciallärare med erfarenhet av de skolmässiga utmaningar som kan uppstå vid bl a dyslexi, dyskalkyli, språkstörning, hörselnedsättning, ADHD, ADD, autistiska drag och ångestkänslor.

KBT-intiktad handledning rePULSE® är en framgångsrik metod för träning i impulskontroll. Metoden visar hur man själv kan ta kontrollen och bygger på ett kognitivt synsätt där personen får strategier och tränar att hantera sina impulser på ett nytt sätt. Den är uppbyggd utifrån en triad med de tre hörnstenarna TANKE, KÄNSLA och BETEENDE.
rePULSE® är flexibel och anpassningsbar efter varje individ. Träningen utgår från de situationer personen hamnar i och inriktas till det/de hörn där personen behöver hitta nya alternativ. Förhållningssättet är ett samarbete mellan personen som forskar kring sig själv och handledaren som agerar forskarassistent. Läs mer här.

Handledning Ditt Liv-Fri Giv är ett koncept där jag erbjuder mig som lyssnande, inkännande och kreativ samtalspartner under sessioner där du kan ta upp vardagssituationer och funderingar kring t ex struktur, planering, samspel och annat, saker du vill förändra eller som påverkar i arbete och privatliv.
Samtalen kan också vara en del i din personliga utveckling och ett sätt att ”få syn på sig själv”. Genom uttalade funderingar framträder och förtydligas de svar du själv bär på men som kanske tidigare varit outtalade och suddiga eller hållit sig dolda.
Observera att det är ingen terapi som erbjuds utan enbart en möjlighet att formulera sig och fundera kring dig själv och vad du känner, tänker och vill. Finns ej bokningsbart i BokaDirekt utan kräver personlig kontakt för upplägg – johannakylin@gmail.com eller 070-6996247.

HUSKHörselskadade Utvecklar Säker Kommunikation är ett material framtaget av audiologiprofessor Erik Borg och pedagog Birgitta Borg som syftar till att stötta personer med hörselnedsättning att utveckla empowerment och bli säkra i kommunikation kring önskemål och behov.

I SAMARBETE MED ANNAN MOTTAGNING:

Psykoterapi – KBT inriktad terapi, stödsamtal eller rådgivning. I enskilda samtal kan vi arbeta med bland annat depression, fobier, hälsoångest, PMS/PMSD, stress, sömnsvårigheter, trauma, utmattning, ångest och ätstörningar.
Är du idrottare och vill utvecklas inom din sport och med din satsning blir fokus att förebygga psykisk ohälsa, arbeta hållbart och långsiktigt.

Vi anpassar behandlingen efter dina behov och tillsammans hittar vi en väg framåt för att nå ett hållbart resultat. När du bokat en tid träffas vi 1-3 gånger för att göra en initial bedömning. Du får svara på frågor, kanske fylla i några formulär och beskriva det du behöver hjälp med. Tillsammans formar vi mål för din behandling och gör upp en plan för hur du ska kunna nå dina mål och uppskattar en tid för hur lång tid detta kan ta. En KBT behandling tar oftast mellan 5-20 gånger beroende på problematik. Under samtalen arbetar vi strukturerat och du kommer få möjlighet att ta upp det du anser viktigt att prata om och vi följer upp de uppgifter du fått arbeta med mellan samtalen för att se hur det gått. Då det är viktigt att det känns bra för dig som klient får du också chans att känna efter och reflektera hur samtalet har varit och möjlighet att ge feedback.

Parterapi – I parterapi har vi fokus på er som par. Vi arbetar bland annat med kommunikation och sexuell hälsa. När ni bokat en tid träffas vi 1-3 gånger för att göra en initial bedömning. Ni får svara på frågor, kanske fylla i några formulär och beskriva det ni behöver hjälp med. Tillsammans formar vi mål för er behandling och gör upp en plan för hur ni ska kunna nå dina mål och uppskattar en tid för hur lång tid detta kan ta.

En parterapi tar oftast runt 10 samtal. Under samtalen arbetar vi strukturerat och ni kommer få möjlighet att ta upp det ni anser viktigt att prata om och vi följer upp de uppgifter ni fått arbeta med mellan samtalen för att se hur det gått. Då det är viktigt att det känns bra för er som klienter får ni också chans att känna efter och reflektera hur samtalet har varit och möjlighet att ge feedback.