Handledning & Samtal

Specialpedagogisk läxhjälp av utbildad grundskollärare sedan 1995, med inriktning ma/NO och speciallärare med erfarenhet av de skolmässiga utmaningar som kan uppstå vid bl a dyslexi, dyskalkyli, språkstörning, hörselnedsättning, ADHD, ADD, autistiska drag och ångestkänslor.

KBT-intiktad handledning rePULSE® är en framgångsrik metod för träning i impulskontroll. Metoden visar hur man själv kan ta kontrollen och bygger på ett kognitivt synsätt där personen får strategier och tränar att hantera sina impulser på ett nytt sätt. Den är uppbyggd utifrån en triad med de tre hörnstenarna TANKE, KÄNSLA och BETEENDE.
rePULSE® är flexibel och anpassningsbar efter varje individ. Träningen utgår från de situationer personen hamnar i och inriktas till det/de hörn där personen behöver hitta nya alternativ. Förhållningssättet är ett samarbete mellan personen som forskar kring sig själv och handledaren som agerar forskarassistent. Läs mer här.

Psykoterapi – KBT inriktad terapi, stödsamtal eller rådgivning. I enskilda samtal kan vi arbeta med bland annat depression, fobier, hälsoångest, PMS/PMSD, stress, sömnsvårigheter, trauma, utmattning, ångest och ätstörningar.
Är du idrottare och vill utvecklas inom din sport och med din satsning blir fokus att förebygga psykisk ohälsa, arbeta hållbart och långsiktigt.

Vi anpassar behandlingen efter dina behov och tillsammans hittar vi en väg framåt för att nå ett hållbart resultat. När du bokat en tid träffas vi 1-3 gånger för att göra en initial bedömning. Du får svara på frågor, kanske fylla i några formulär och beskriva det du behöver hjälp med. Tillsammans formar vi mål för din behandling och gör upp en plan för hur du ska kunna nå dina mål och uppskattar en tid för hur lång tid detta kan ta. En KBT behandling tar oftast mellan 5-20 gånger beroende på problematik. Under samtalen arbetar vi strukturerat och du kommer få möjlighet att ta upp det du anser viktigt att prata om och vi följer upp de uppgifter du fått arbeta med mellan samtalen för att se hur det gått. Då det är viktigt att det känns bra för dig som klient får du också chans att känna efter och reflektera hur samtalet har varit och möjlighet att ge feedback.

Parterapi – I parterapi har vi fokus på er som par. Vi arbetar bland annat med kommunikation och sexuell hälsa. När ni bokat en tid träffas vi 1-3 gånger för att göra en initial bedömning. Ni får svara på frågor, kanske fylla i några formulär och beskriva det ni behöver hjälp med. Tillsammans formar vi mål för er behandling och gör upp en plan för hur ni ska kunna nå dina mål och uppskattar en tid för hur lång tid detta kan ta.

En parterapi tar oftast runt 10 samtal. Under samtalen arbetar vi strukturerat och ni kommer få möjlighet att ta upp det ni anser viktigt att prata om och vi följer upp de uppgifter ni fått arbeta med mellan samtalen för att se hur det gått. Då det är viktigt att det känns bra för er som klienter får ni också chans att känna efter och reflektera hur samtalet har varit och möjlighet att ge feedback.