Handledning & Samtal

Specialpedagogisk läxhjälp av utbildad grundskollärare sedan 1995, med inriktning ma/NO och speciallärare med erfarenhet av de skolmässiga utmaningar som kan uppstå vid bl a dyslexi, dyskalkyli, språkstörning, hörselnedsättning, ADHD, ADD, autistiska drag och ångestkänslor.

KBT-intiktad handledning rePULSE® är en framgångsrik metod för träning i impulskontroll. Metoden visar hur man själv kan ta kontrollen och bygger på ett kognitivt synsätt där personen får strategier och tränar att hantera sina impulser på ett nytt sätt. Den är uppbyggd utifrån en triad med de tre hörnstenarna TANKE, KÄNSLA och BETEENDE.
rePULSE® är flexibel och anpassningsbar efter varje individ. Träningen utgår från de situationer personen hamnar i och inriktas till det/de hörn där personen behöver hitta nya alternativ. Förhållningssättet är ett samarbete mellan personen som forskar kring sig själv och handledaren som agerar forskarassistent.

Helande samtal Samtal om det som du har behov av att prata om just nu. Du får vägledning att komma djupare så att du lättare ska kunna se, förstå vad som sker och vad detta står för och hur du kan komma vidare. Samtalet ger även hjälp att starta igång en läkning kring det som tynger dig och under samtalets gång transformeras tung och stagnerad energi och ditt energisystem balanseras. Detta gör att du får en lättare känsla i din kropp och ditt sinne och läkningen kan flöda på lättare. Saker som behöver tittas på och läkas kommer upp lättare och energin till detta frigörs. Det kan gälla både emotionella sår och energimässiga blockeringar.